Rosenmetoden


Rosenmetoden kan beskrivas som en mjuk beröringsterapi med inslag av samtal i ett djupt avslappnat tillstånd i syfte att få kroppens spända muskler att slappna av. Under behandlingens gång ges du möjlighet att komma i kontakt med grundorsaken till varför musklerna är spända.


Anledningar till att ta Rosenbehandlingar kan variera: 
 - Fysiska problem som smärta, stelhet och värk. 
-  Utbrändhet, stress och ångest
-  En vilja att få slappna av i en stressad vardag. 

 - En vilja komma i kontakt med nedtryckta känslor och/eller en              personlig problematik. 

Utgångspunkten för Rosenmetoden är kroppens kroniskt spända muskler. Vi spänner  oss  allaomedvetet, och det är därför

som vi inte heller kan släppa spänningsläget på ett medvetet plan. Alltså rör vi oss i Rosenmetoden i gränslandet mellan

det medvetna och det undermedvetna. 

Då jag med händerna går in och "möter" spänningen i musklerna medvetandegörs kroppen om att den är spänd. På detta sätt inleder jag som terapeut en dialog mellan mina händer och muskelspänningen. Samtidigt kan jag ställa frågor eller samtala verbalt med dej för att på så vis locka fram vad den spända muskeln så krampaktigt försöker dölja. Med insikten släpper spänningen sitt grepp och flödet av bakomliggande känslor, kroppsminnen eller orsakssammanhang kan få sin förlösning. 


Vad har då behandlingar i Rosenmetoden för effekt? 

När du börjar ta Rosenbehandlingar ger du dig in i en process som du inte exakt kan veta vad den kommer att leda till. Marion Rosen, som utvecklat metoden, säger att "metoden innebär att man förändras från den person man tror att man är, till den person man egentligen är".
Det vill säga, genom att ta Rosenbehandlingar hittar du steg för steg tillbaka till ditt autentiska JAG, det JAG
 som finns bakom alla roller som livet format dej till. Om man ser muskelspänningar och kroppslig och själslig smärta som ett fängelse man själv byggt runt omkring sig , är Rosenmetoden en möjlig väg till frihet. 
 

(Läs mer om Rosenmetoden på  www.kroppsterapeuterna.se och www.rosenmethod.com)


Anne von Schéele, Dipl. Rosenterapeut 


Kontakta mej på tfn: 0705-138613 eller annevonscheele@gmail.com