Essential Motion

 

Essential Motion är en rörelse- och dansterapi som i mycket har samma syfte som Rosenmetoden, dvs muskulär avspänning och känslomässig insikt och förlösning. Tillvägagångssättet är däremot helt annorlunda. Du får guidning in i din kropp och du rör dej via din egen inre rörelse in i spänningar och känslomässiga blockeringar som din kropp bär på. Musik används som hjälp till fördjupning och stämningsskapande. Essential Motion är en kraftfull och djupgående terapeutisk metod för dej som vill komma i kontakt med ditt inre.

 

Karen Roeper , grundare av Essential Motion säger: 'Jag har en absolut tilltro till kroppens visdom. När vi lär oss att mer och mer ta vår kropp i besittning, börjar vi röra oss genom livet med större skönhet, lätthet och kraft.'


Karen Roeper har varit och är fortfarande min lärare, först under min Rosenutbildning och sedan under de ca 5 år som jag utbildade mej till EM-ledare, en tid som betytt oerhört mycket för min egen personliga utveckling.

 

I Essential Motion arbetar jag både enskilt och i mindre grupper. I en liten grupp som följs åt finner man trygghet och stöd av varandra i de ofta djupa och ibland svåra processer man går igenom. Alla i gruppen har betydelse för vad alla andra upplever och får ut av sin närvaro. Sharing (samtal i ring och delgivande av erfarenheter) är en viktig del av gruppens arbete.

 

(Vill du veta mer om Essential Motion, läs på www.essential-motion.se  och

www.essential-motion.com)

 

Anne von Schéele, Cert. Essential Motion Leader

 

Kontakta mej på tfn: 0705-138613 eller annevonscheele@gmail.com